УСПЕХ->Клуб „Млад икономист-предприемач“ - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УСПЕХ->Клуб „Млад икономист-предприемач“

Галерия > 2013/2014 учебна година > Клубове

ЦЕЛИ:

  • Да се възпитават учениците в дух на фирмена култура, толерантност, постоянство и отговорност.

  • Да обогатят  икономическите си познания и култура , да усъвършенстват уменията си да изготвят и представят презентации, да прогнозират и  да работят в екип.

  • Да развият умения за анализиране на информация, проблемни ситуации, да формират лично аргументирано мнение и да го отстояват в дискусия.


*****

По случай професионалния празник на Търговска гимназия клубът „Млад икономист-предприемач“ по проект УСПЕХ организира представяне на тематични презентации.
Всички посетители се запознаха с дейността и идеите на участниците в клуба.*****

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ  МЛАД ИКОНОМИСТ - ПРЕДПРИЕМАЧ 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню