Ученически изложби 2014 год. - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Ученически изложби 2014 год.

Галерия > 2013/2014 учебна година > Представителни изяви

БИОЛОГИЯ
ИЗЛОЖБА НА  ТЕМА
ТЕ ЗАСЛУЖАВАТ ДА ЖИВЕЯТ

Ученици изготвиха постери, като поместиха в тях материали за следните  видове животни, застрашени от изчезване:

  • Защитени видове птици в България;

  • Защитените риби в България;

  • Защитени земноводни в България;

  • Защитени бозайници в България;

  • Защитени влечуги.


ИЗЛОЖБА НА  ТЕМА
НЕВЕРБАЛНИ   КОМУНИКАЦИИ

Невербалната комуникация е процес,  в който общуваме без думи,  с  помощта на жестове, мимика, пози, изражението на  лицето, облекло - това  е езикът на тялото.

ИЗЛОЖБА НА ТЕМА
ДЕЛОВО ОБЛЕКЛО


Деловото облекло има знаков характер, неговият дрескод е носител на организационни правила, които формират имиджа и културата на фирмените служители. Стилът на обличане, в зависимост от трудовите и организационните функции, е сбор от послания.

„Човек говори чрез своите дрехи така, както използва думите в речта си, а дрехите се сглобяват и подреждат така, както думите в изречения.“
                                                                            МАЛКЪЛМ  БЕРНАРД

ИЗЛОЖБА ПО ХИМИЯ
ЗНАЧЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ ІІ А ГРУПА


  •  Ролята на магнезий и калций за растителния и животинския свят.

  •  Проучване  на храни, богати на калций и съставяне на дневно меню за набавянето му.

  •  Получаване и употреба на вар. Използванет й в строителството за хоросан, а в производството на захар – за извличане на захарта от сока  на цвеклото, за дезинфекция на помещения и за консервиране на плодове.


ИЗЛОЖБА НА ТЕМА
КОСМОС


Като част от обучението по чужд език, ученици от VІІІ „в” клас разгледаха темата за космоса.
В тази връзка бяха изготвени красиви цветни платна и макети на планетите в Слънчевата система, разположени във фоайето на гимназията на първия етаж.

ИЗЛОЖБА НА ТЕМА
МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ И НАДЗОР

Чрез представените схеми се онагледяват митническите контролни процедури за внос и износ на стоки, които са законодателно уредени и не могат да се нарушават.

Таблата са изготвени от ХІ „г“ клас, специалност „Митническа и данъчна администрация“.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ИЗЛОЖБА НА ТЕМА
НАРИСУВАЙ МЕЧТИТЕ СИ


Ученици, изучаващи английски език, подготвиха постери, на които са изобразени  различни места по света, които мечтаят да посетят.

ИЗЛОЖБА НА ТЕМА
ЗАБАВНИ ФИНАНСИ


Финансите са едно от универсалните творения на човечеството, измислени и въведени с цел да се установи ред и логическа последователност в движението и управлението на парите. Те са паричен феномен, даващ възможност на икономическите субекти да събират, съхраняват, разходват и управляват своите пари.

ИЗЛОЖБА НА  ТЕМА
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОБЕКТИВА


Учениците представят природни, исторически, културни и архитектурни забележителности от своя град Стара Загора и неговите околности, които са посетили. Изготвиха постер с данни от демографско проучване на област Стара Загора. Също така представят „рекордите“ на Черно море и други интересни табла.

ИЗЛОЖБА НА ТЕМА
БАНКИ И БАНКОВИ СИСТЕМИ В ГЕРМАНИЯ


По случай професионалния празник на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, ученици от ІХ и ХІ клас организираха изложба с табла, на които бяха изобразени банкови системи в Германия. Ученици от ХІІ клас представиха презентации и изготвиха постери на водещи фирми в немскоговорящите страни.

ИЗЛОЖБА НА ТЕМА
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ


Учениците представят различни технически средства за делово общуване, като телекс, факс, пейджър и компютър от зората на тяхното създаване до наши дни.

ИСТОРИЯ
ИЗЛОЖБА НА ТЕМА
ПАТРИОТИЗЪМ


Ученици от VІІІ „в“ клас изготвиха изложба с няколко табла  по повод:
• 136 години от освобождението на България;
• 141 години от обесването на Васил Левски;
• 166 години от рождението на Христо Ботев.

ИЗЛОЖБА НА ТЕМА
ПРАВЕН СВЯТ

Изложените схеми и табла са изработени от ученици, изучаващи учебната дисциплина – право.
Представени са важни принципи, залегнали в основния закон на Република България – Конституцията.
Също така са представени:
• Схема на местата на участниците в  съдебната зала;
• Структура на съда  в Р България;
• Основните видове данъци;
• Видове работно време и др.

ИЗЛОЖБА НА ТЕМА
ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИЯ  СПЕКТЪР


Учениците представят на постерите знанията си за трите вида лъчи – инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчи.

ИЗЛОЖБА НА ТЕМА
НЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО


Ученици изготвиха постери с различни материали, онагледяващи вредата от тютюнопушенето.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню