Необходими документи за записване - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Необходими документи за записване

Галерия > 2015/2016 учебна година

1) ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА – по образец от училището
Записването на учениците в училището се извършва в присъствието на родител или настойник (определен с нотариално заверено пълномощно). Длъжностното лице, което приема заявлението сравнява данните на родителя или настойника с данните от личната му карта.

2) ОРИГИНАЛ  НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

3) ОРИГИНАЛ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО,
издадено от лекуващия и личния лекар, удостоверяващо, че професията, за която се записва кандидата, не е противопоказна за здравословното му състояние.

4) ИМЕННИК по образец от училището


5) ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ по образец от училищетоДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕТО:

1) ОРИГИНАЛ НА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА - издава се от училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас

2) УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ- издава се от училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас

3) ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА – от медицинския кабинет на училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас


Забележка: Допълнителните документи кандидатът може да представи  в  удобно за него време!


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню