Поименен списък на Обществения съвет на Търговска гимназия - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Поименен списък на Обществения съвет на Търговска гимназия

Ръководство

1.Златко Христов Генчев- Председател
2. Милена Димова Владимирова- Секретар
3. Иванка Владимирова Сотирова- Представител на финансиращия орган
4. Румяна Стефанова Грозева- Представител на работодателите
5. Любка Иванова Георгиева-Представител на родителите
6. Петя Колева Минчева- Представител на родителите
7. Жечка Йорданова Михова- Представител на родителите

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню