Бизнес администрация - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Бизнес администрация

Обучение > Специалности

Възможности:

Обучаемият придобива знания и умения за работа като офис-мениджър в бизнес-офисите. Може да участва в процеса на организационната, деловата и фирмената дейност като използва съвременни средства за комуникации.


Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:

 • Познание и умение за работа в предприятия от частния и публичния сектор в различните му структурни позразделения;

 • Оформяне и попълване на необходимите документи по дейността на фирмата;

 • Ефективно ползване на офис-техника и програмни продукти.


Показатели:

 • Дневена форма на обучение;

 • Срок на обучение - 5 години;

 • Образование - Средно;

 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификациона степен – "Офис-мениджър" след завършен ХІІ клас;

 • Чужди езици – немски и английски / английски и немски.


Реализация:

 • Административен секретар;

 • Асистент кореспонденция;

 • Секретар;

 • Секретар машинописец;

 • Секретар стенограф;

 • Секретар машинописец и стенограф;

 • Технически секретар;

 • Специалист държавна администрация.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню