Оперативно счетоводство - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Оперативно счетоводство

Обучение > Специалности

Възможности:

Обучаемият придобива основни знания в областта на икономиката, мениджмънта и счетоводството. Същият ще притежава умения за работа в счетоводния отдел на фирмата.


Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания да:

 • Водят текущо и приключват периодично дейността на фирмите в съответствие със Закона на счетоводството, Търговския закон, Международни и национални счетоводни стандарти;

 • Отчитат дейността на предприятието ръчно и автоматизирано (с компютър), като работят със счетоводен програмен продукт;

 • Оформят, попълват и осчетоводяват всички документи, необходими за осъществяване дейността на предприятието;

 • Анализират финансовото състояние на фирмата;

 • Ефективно ползват компютърна техника и програмни продукти в областта на счетоводството.


Показатели:

 • Дневна форма на обучение;

 • Срок на обучение - 5 години;

 • Образование - Средно;

 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Счетоводител" след завършен XII клас;

 • Чужди езици – немски и английски / английски и немски.


Реализация:

 • Оперативен счетоводител;

 • Младши счетоводител;

 • Старши счетоводител;

 • Ревизор;

 • Одитор.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню