Икономика и мениджмънт - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Икономика и мениджмънт

Обучение > Специалности

Възможности:

Обучаемият може да организира и отчита фирмената дейност на съвременното предприятие чрез достиженията на новите информационни технологии. Включва се в работата на Учебно-тренировъчна фирма.


Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:

 • Познание и умение за работа в предприятия от частния и публичния сектор в различните му структурни подразделения;

 • Оформяне, попълване и осчетоводяване на необходимите документи по дейността на фирмата;

 • Набиране на информация за пазара, анализиране на финансовото състояние на фирмата;

 • Ефективно ползване на компютрна техника и програмни продукти;

 • Подготовка за вземане на решение и участие в контрола върху дейността на предприятието.


Показатели:

 • Дневна форма на обучение;

 • Срок на обучение - 5 години;

 • Образование – средно;

 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен - професия “Икономист мениджър” след завършен ХІІ клас.


Реализация:

 • Икономисти;

 • Финансисти;

 • Счетоводители;

 • Ръководители на човешки ресурси;

 • Бизнес аналитици и др. във всяко  предприятие;

 • Опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес;

 • Икономист организация и управление;

 • Икономист организация на труда.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню