Родителските срещи са право и задължение на родителя по смисъла на Правилника на Търговска гимназия - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Родителските срещи са право и задължение на родителя по смисъла на Правилника на Търговска гимназия

Ученици

                                        ПОКАНА


Уважаеми родители,
родителските срещи ще се проведат при следния график:

  • VІІІ, IX, X клас на 11.12.2019 г. /сряда/ от 18.40 часа;

  • XI, ХІІ клас на 18.12.2019 г. /сряда/ от 18.40 часа;


С УВАЖЕНИЕ:

СНЕЖАНА ТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ
 „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”
ГР. СТАРА ЗАГОРА

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню