Родителските срещи са право и задължение на родителя по смисъла на Правилника на Търговска гимназия - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Родителските срещи са право и задължение на родителя по смисъла на Правилника на Търговска гимназия

Ученици

ПОКАНА
Уважаеми РОДИТЕЛИ,

Родителските срещи през месец
април ще се проведат при следния график:

1. НА 15.04.2019 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 18:40 ЧАСА -- ЗА ХI И ХII  КЛАС

2. НА 22.04.2019 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 18:40 ЧАСА -- ЗА VIIІ, IХ и X   КЛАС.


С УВАЖЕНИЕ:
СНЕЖАНА ТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ  „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”
ГР. СТАРА ЗАГОРА

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню