Родителските срещи са право и задължение на родителя по смисъла на Правилника на Търговска гимназия - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Родителските срещи са право и задължение на родителя по смисъла на Правилника на Търговска гимназия

Ученици

ПОКАНА


Уважаеми РОДИТЕЛИ,

На 02.10.2018 г. (вторник) от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от IX клас.

Срещата ще се състои от две части – обща в залата и след това по паралелки с класните ръководители.

На 04.10.2018 г. (четвъртък) от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от X клас.
 Срещата ще се състои от две части – обща в залата и след това по паралелки с класните ръководители.


С УВАЖЕНИЕ:

СНЕЖАНА ТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ  „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”
ГР. СТАРА ЗАГОРА

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню