Родителските срещи са право и задължение на родителя по смисъла на Правилника на Търговска гимназия - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Родителските срещи са право и задължение на родителя по смисъла на Правилника на Търговска гимназия

Ученици

ПОКАНА
Уважаеми РОДИТЕЛИ,

Родителските срещи през месец декември ще се проведат при следния график:

1. НА 10.12.2018 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 18:40 ЧАСА - ЗА VIIІ, IХА, IXГ и X  КЛАС.

      IX Д КЛАС от 18:00 ЧАСА
      IX В КЛАС от 18:15 ЧАСА
      IX Б КЛАС от 18:30 ЧАСА
2. НА 17.12.2018 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 18:40 ЧАСА - ЗА ХI И ХII  КЛАС.


С УВАЖЕНИЕ:
СНЕЖАНА ТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ  „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”
ГР. СТАРА ЗАГОРА

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню