Родителските срещи са право и задължение на родителя по смисъла на Правилника на Търговска гимназия - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Родителските срещи са право и задължение на родителя по смисъла на Правилника на Търговска гимназия

Ученици

                                        ПОКАНА


Уважаеми родители,
родителските срещи ще се проведат при следния график:

  • VІІІ а, б, в , г клас на 24.09.2019 г. /вторник/   от 18.30 часа;

  • ХІІ а, б, в , г, д, е  клас на 25.09.2019 г. /сряда/   от 18.30 часа;

  • ІХ а, б, в , г, д  клас на 30.09.2019 г. /понеделник/   от 18.30 часа;

  • Х а, б, в , г, д  клас на 01.10.2019 г. /вторник/   от 18.30 часа;

  • ХI а, б, в , г, д  клас на 02.10.2019 г. /сряда/   от 18.30 часа.


С УВАЖЕНИЕ:
СНЕЖАНА ТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ
 „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”
ГР. СТАРА ЗАГОРА

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню