Родителските срещи са право и задължение на родителя по смисъла на Правилника на Търговска гимназия - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Родителските срещи са право и задължение на родителя по смисъла на Правилника на Търговска гимназия

Ученици

ПОКАНА


Уважаеми родители,


Родителските срещи през месец април ще се проведат при следния график:

1. На 16.04.2018 г. /понеделник/ от 18:40 ч. - за VIIІ, XI и XII клас.
2. На 23.04.2018 г. /понеделник/ от 18:40 ч.
- за IX  и Х  клас.
   

                                                                  С УВАЖЕНИЕ:
СНЕЖАНА ТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ  „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”
ГР. СТАРА ЗАГОРА

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню