Проект Сарагоса - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проект Сарагоса

Проекти > Действащи проекти и програми > Еразъм+ 2020

П Р О Е К Т   НОМЕР : 2020 - 2020-1-BG01-KA102-078535

„Европейският опит- първи стъпки към професионалната реализация “ по програмата  Еразъм + Испания

      Основните области от дейността на училището, които  Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” се стреми да подобри чрез интернационално сътрудничество и мобилности са: надграждане и усъвършенстване на бизнес уменията на учениците, т.е. професионалните компетенции, надграждане и формиране на нови дигитални умения за изпълнение на професионалните задачи, обогатяване на чуждоезиковите познания и комуникативните умения на учениците, както и интеркултурните им компетенции за отчитане на различията в деловия свят.
     В тази връзка през 2021 г. гимназията  реализира нова мобилност по проект „Европейският опит- първи стъпки към професионалната реализация “ с цел обучителна практика, прилагане на нови методи и практики на обучение, осъвременяване на професионалните компетенции и синхронизирането им с бизнес реалностите.
    Проекта се осъществи чрез консорциум ХОРИЗОНТ ПроКонсулт в тясно партньорство и сътрудничество с Associacion Mundus
Испания.
     Акцентът е практиките да се провеждат в реална работна среда, в модерни и динамично развиващи се компании с опит в приемане на обучаеми и в наставничеството, а учениците да бъдат разпределени в малки групи в отделни предприятия и институции.
    Търси се подобрение в професионалните компетенции на учениците чрез възлагане на практически задачи от ежедневието на предприятията и в съответствие с темите, изучавани в учебната програма на учениците в училище
маркетинг, търговия, предприемачество, бизнес комуникации, бизнес кореспонденция.
     В резултат учениците  надградиха и подобриха своите професионални компетенции и се чувстват по-подготвени за бизнеса. Подобриха  социалните  компетенции. Чувстват се  професионално ориентирани благодарение на практиката. Подобриха  и личностните си умения за комуникация в мултикултурна среда чрез придобития международен опит.
     Мобилността по проекта беше с продължителност от 3 седмици, и се проведе в град Сарагоса, Испания през месеците юли и август 2021 г.
Работен език на практиката беше английски език.
     Специфичните цели на проекта са насочени към конкретните нужди на учениците и са:
Формиране на основни бизнес умения
умения за водене на делова комуникация, усвояване и прилагане на техники за достигане до нови клиенти, нови дигитални умения за изработване на търговски презентации за някои от фирмените продукти/услуги, умения за маркетинг към целеви потребители на вътрешния и международния пазар, умения за изготвяне на търговски оферти за продукти и конкретни пазарни сегменти, умения за разработка на търговски стратегии за увеличаване на продажбите към настоящите клиенти и за привличане на нови клиенти.
Повишаване на чуждоезиковите умения и комуникативните способности на учениците в конкретната професионална сфера.
Запознаване със спецификата на социо-културната и бизнес-среда в Испания, развитие на адаптивността на участниците и изграждане на мултикултурен опит и умения за общуване с хора от различни националности, с което да се подпомогне и насърчи кариерното развитие на участниците и тяхната бъдеща професионална реализация.
     Целева група на проекта бяха 15 ученици от ТГ „Княз Симеон Търновска”, навършили 16 г. от специалностите „Икономика и мениджмънт“, „Електронна търговия“ и "Бизнес администрация".    


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню