Алианс училище - Бизнес за дигитална икономика в епидемиологични условия - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Алианс училище - Бизнес за дигитална икономика в епидемиологични условия

Галерия > 2020/2021 учебна година

        Въпреки трудностите, свързани с усложнената ситуация с Covid-19, работата по проект Алианс Уилище-Бизнес за дигитална икономика продължава.
        От 10 до 12 юни 2020 се проведе онлайн мобилност,в която участваха госпожа Снежана Танева, Таня Ралева и Светла Бакалова. Всички партньори споделиха опита си във връзка с изпълнение на дейностите по проекта. Бяха обсъдени и методите на работа в този проект включващи методът на  отвореното обучение,методът на придобиване на знания чрез опит и методът на взаимно оценяване между  връстници. Беше акцентирано и на журналистическия подход при отразяване на предприемаческите мисии на ученическите екипи.
На третия ден на онлайн срещата  се включиха и по двама представители на ученическите екипи. Те се запознаха с  връстниците си от партньорските училища  и споделиха  вълненията  и опита си от изминалите месеци.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню