Паралелки - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Паралелки

Ученици

Всяка година се осъществява прием на ученици, базиран на актуалните възможности за пазарна реализация.

Клас

Специалност

Брой ученици

Класен ръководител

8 а

Оперативно Счетоводство

27

Силвия Петровa

8 б

Търговия на едро и дребно

26

Светла Бакалова

8 в

Икономика и мениджмънт

27

Данаил Донев

8 г

Електронна търговия

26

Златка Тодорова

Общо

106

9 а

Оперативно Счетоводство

27

Давид Наков

9 б

Банково дело

27

Ива Христова

9 в

Икономика и мениджмънт

27

Таня Ралева

9 г

Електронна търговия

27

Петя Алексиева

Общо:

108

10 а

Оперативно Счетоводство

27

Златка Неделчева

10 б

Банково дело

26

Златияна Желева

10 в

Икономика и мениджмънт

26

Катя Дойчева

10 г

Електронна търговия

26

Славка Стойкова

10 д

Бизнес администрация

25

Пламена Пенева

Общо:

130

11 а

Оперативно Счетоводство

26

Йорданка Комитова

11 б

Банково дело

25

Нели Подикова

11 в

Икономика и мениджмънт

26

Венета Йоргова

11 г

Електронна търговия

25

Жанета Цветанова

11 д

Бизнес администрация

21

Здравка Георгиева

Общо:

123

12 а

Оперативно Счетоводство

25

Атанас Дианов

12 б

Бизнес администрация

25

Диана Вълкова

12 в

Икономика и мениджмънт

26

Боряна Колева

12 г

Електронна търговия

27

Надежда Котова

12 д

Търговия на едро и дребно

25

Надя Найденова-Акълдашева

Общо:

128

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню