Паралелки - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Паралелки

Ученици

Всяка година се осъществява прием на ученици, базиран на актуалните възможности за пазарна реализация.Клас

Специалност

Брой ученици

Класен ръководител

8 а

Оперативно Счетоводство

27

Давид Наков

8 б

Банково дело

27

Ива Христова

8 в

Икономика и мениджмънт

27

Таня Ралева

8 г

Електронна търговия

26

Петя Алексиева

Общо

107

9 а

Оперативно Счетоводство

27

Златка Неделчева

9 б

Банково дело

26

Златияна Желева

9 в

Икономика и мениджмънт

26

Катя Дойчева

9 г

Електронна търговия

27

Славка Стойкова

9 д

Бизнес администрация

26

Пламена Пенева

Общо:

132

10 а

Оперативно Счетоводство

26

Юлия Раданова-Вълчева

10 б

Банково дело

25

Нели Подикова

10 в

Икономика и мениджмънт

26

Кристин Димитрова

10 г

Електронна търговия

25

Жанета Цветанова

10 д

Бизнес администрация

22

Здравка Георгиева

Общо:

124

11 а

Оперативно Счетоводство

25

Атанас Дианов

11 б

Бизнес администрация

25

Диана Вълкова

11 в

Икономика и мениджмънт

26

Боряна Колева

11 г

Електронна търговия

27

Надежда Котова

11 д

Търговия на едро и дребно

25

Надя Найденова-Акълдашева

Общо:

128

12 а

Оперативно Счетоводство

24

Венета Йоргова

12 б

Банково дело

26

Йорданка Комитова

12 в

Икономика и мениджмънт

25

Данаил Донев

12 г

Електронна търговия

24

Златка Тодорова

12 д

Бизнес администрация

26

Светла Бакалова

12 е

Застрахователно и осигурително дело

24

Калин Николов

Общо:

149

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню