Учебни програми и планове - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Учебни програми и планове

Ученици

Учебната програма за даден учебен предмет съдържа:

 • Точно изброяване на темите и часовете;

 • Възможно разделяна на теория и практика;

 • Разделяне на нови знания и упражнения;

 • Очаквани резултати;

 • Препоръчителна литература;

 • Авторски колектив.


Учебният план е профилиран към дадено професионално направление, професия и специалност като съдържа:

 • Културно-образователни области;

 • Модули за професионална подготовка;

 • Учебни предмети.


Търсете на информация по Професионални направления  в :

 • Сайта на Министерството на Образованието и Науката (МОН) >

 • Професионално образование >

 • Учебни програми и планове  >

 • Професионални направления >
 • 341 Търговия на дребно и едро >
 • 343 Финанси, Банково и Застрахователно дело >
 • 344 Счетоводство и Данъчно облагане >
 • 346 Секретарски и офис дейности >
 • 482 Използване на компютри >

Търсете на информация по направление Общо образование в :

 • Сайта на Министерството на Образованието и Науката (МОН)

 • Общо образование

 • Учебни програми и планове

 • Учебни програми за VIII - XII клас по... >


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню