Залесяване 2007 - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Залесяване 2007

Галерия > 2007/2008 учебна година

На 24.11.2007 г (събота) учениците от 10–те класове заедно с класните си ръководители, училищното настоятелство и доцент Атанас Щерев засадиха над 200 кипариса в опожарената през лятото на 2007 година част от парк Аязмото. В тази благородна акция организирана от РУГ- Стара Загора, ръководството на гимназията ни и по инициатива на доц. Атанас Щерев участаха над 100 ученика и техните класни ръководители г-ца Даниела Пенева, г-жа Гинка Чалъмова, г-жа Катя Дойчева, г-жа Силвия Петрова, г-жа Венета Йоргова и учителите г-н Атанас Дианов, г-н Данаил Донев и г-ца Десислава Яръкова. В мероприятието участваха и г-н А. Палешутски, г-жа Д. Джигова и г-жа П. Русева. Организаторите от РУГ - Стара Загора изказаха своето задоволство от успешното засаждане на младите дръвчета и готовността на учениците и техните ръководители да участват и в други подобни мероприятия.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню