УТФ - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УТФ

Обучение

С помощта на австрийската страна по рамковата програма ECO NET е изграден модерен Учебно тренировъчен център по икономика, в който работят Учебно-тренировъчни фирми (УТФ), като се симулира реална бизнес среда. Учебните фирми убедително се представят на национални и международни панаири.


Обучението в Учебно тренировъчната фирма е метод, чрез който учениците, които получават професионална квалификация в рамките на един практически ориентиран учебен процес, виждат и проследяват търговските процеси и техните взаимовръзки, както и цялостното ръководство на дадено предприятие.

Същевременно те натрупват социален опит и у тях се възпитава поведение за работа в екип. Учебно тренировъчната фирма е симулирано, виртуално, фиктивно копие на реална фирма, в което участниците сами могат да извършват и тренират всички дейности на реалната фирма с изключение на реални пари, продукция или услуги.

В Учебно Тренировъчния Център при Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски “ работят следните Учебно Тренировъчни Фирми (УТФ).

 • УПГлобал Трейдинг” ООД; Дейност: митническо представителство - ръководител г-жа Галина Димитрова; ХІ Г клас;

 • УП "Травел тур" ООД; Дейност: туристическа агенция - ръководител г-жа Галина Димитрова; ХІ Д клас;

 • УП "Травел чоис" ООД; Дейност: туристическа агенция - ръководител г-жа Юлия Раданова; ХІІ Д-2група;

 • УП "Шано" ООД; Дейност: търговия на едро с кафе и чай - ръководител г-жа Юлия Раданова; ХІ Д-2група;

 • УП „СмартТЕХ“ ООД; Дейност: Търговия на дребно с електронни устройства - ръководител г-жа Жанета Цветанова; ХІ В клас;

 • УП „Хондос Център“ ООД; Дейност: Търговия с козметика - ръководител г-жа Жанета Цветанова; ХІІ Д клас;

 • УБанка "Гранде Банк"  АД; Дейност: Банково посредничество - ръководител г-жа Донка Бинева; ХІ Б-1 група;

 • УП "Ортис Травел" ООД; Дейност: туристическа агенция - ръководител г-жа Нели Иванова; ХІ В-2 група;

 • УП "Тракия Транс" ООД; Дейност: митническо представителство - ръководител г-жа Нели Иванова; ХІ Г-2 група;

 • УБанка "Универсал креатив банк" АД; Дейност:  банкова дейност - ръководител г-жа Татяна Миткова; ХІ Б-2 група;

 • Учебна счетоводна къща "Иринополис"  ООД; Дейност: счетоводни услуги - ръководител г-жа Венета Йоргова;  ХІ А-1 група;

 • Учебна счетоводна къща "ВикХаус"  ООД;  Дейност: счетоводни услуги - ръководител г-жа Йорданка Комитова;  ХІ А-2 група;

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню