УТФ - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УТФ

Ученици

С помощта на австрийската страна по рамковата програма ECO NET е изграден модерен Учебно тренировъчен център по икономика, в който работят Учебно-тренировъчни фирми (УТФ), като се симулира реална бизнес среда. Учебните фирми убедително се представят на национални и международни панаири.


Обучението в Учебно тренировъчната фирма е метод, чрез който учениците, които получават професионална квалификация в рамките на един практически ориентиран учебен процес, виждат и проследяват търговските процеси и техните взаимовръзки, както и цялостното ръководство на дадено предприятие.


Същевременно те натрупват социален опит и у тях се възпитава поведение за работа в екип. Учебно тренировъчната фирма е симулирано, виртуално, фиктивно копие на реална фирма, в което участниците сами могат да извършват и тренират всички дейности на реалната фирма с изключение на реални пари, продукция или услуги.


В Учебно Тренировъчния Център при Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски “ работят следните Учебно Тренировъчни Фирми (УТФ).

 • УП „Зара Акаунт" ООД ; Дейност: Счетоводни услуги. Ръководител Венета Йоргова; ХI А клас;

 • УП  "Зара Консулт" ООД; Дейност: Счетоводни услуги. Ръководител Атанас Дианов; ХI А клас;


 • УП „Филиос Банки" АД; Дейност: Друго парично посредничество. Ръководител Зорка Тенева;  ХI Б клас;

 • УП „ Инфинити тръст Банк„ АД; Дейност: Друго парично посредничество. Ръководител Пенка Коева;  ХI Б клас;


 • УП „Биосвят„ ООД; Дейност: Търговия със здравословни храни, билки и други биологични продукти. Ръководител Пламен Енев;  ХI В клас;

 • УП „Сметаника„ ООД; Дейност: Търговия на дребно с хлебни, сладкарски и захарни изделия. Ръководител Таня Ралева;  ХI В клас;


 • УП „Калет„ ООД; Дейност: Търговия на дребно с облекло. Ръководител Йорданка Комитова; ХI Г клас;

 • УП „Селъбрейшън„ ЕООД; Дейност: Организатор празнични събития. Ръководител Юлия Раданова; ХI Г клас;


 • УП „Финикс„ ООД; Дейност: Застрахователен брокер. Ръководител Йорданка Комитова; ХI Е клас;

 • УП „Зара Инс„ ООД; Дейност: Застрахователен брокер. Ръководител Пенка Коева; ХI Е клас;


 • УП „Парадайс Травел„ ООД; Дейност: Туристическа агенция. Ръководител Галина Димитрова; ХI Б клас;

 • УП „Розалия 12„ ООД; Дейност: Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични изделия. Ръководител Таня Ралева; ХI Б клас;


 • УП „Бюти КО„ ООД; Дейност: Търговия на дребно с козметични и хигиенни продукти. Ръководител Юлия Раданова; ХI Д клас;

 • УП „Белучи„ ООД; Дейност: Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични продукти. Ръководител Жанета Цветанова; ХI Д клас;


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню