УТЦ - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УТЦ

Ученици

УТФ упражнява дейността си в Център по икономика на предприятието УТЦ. Той е учебен офис, оборудван и обзаведен с подходящи мебели и техника, обособени в различни отдели. Тук фирмите извършват търговско-икономически операции, симулиращи дейността на предприятие от реалната стопанска практика.

В УТЦ работят всички УТФ от съответното училище по график, съгласно учебната програма.

Създадена е централа на УТФ, която изпълнява ролята на Държавата и на всицки нейни институции и служби. Като цяло по време на "ученето" в УТФ се изграждат и развиват необходимите за работа в едно предприятие основни и ключови компетентности.

Методиката на УТФ представлява дидактически модел, който дава на ученика възможност в условията на една реална пазарна система да придобие необходимите професионални, комуникативни и социални компетентности. Целта на УТФ е учениците да придобият ключови квалификации за успешна реализация в професионалния свят.

В УТЦ се водят и семинари за обучение на учители от Южна България за ръководители на УТФ.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню