Икономическа информатика - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Икономическа информатика

Обучение > Специалности

Възможности:

Обучаемият ще придобие умения, навици, знания за работа с компютър и прилагането му в практиката за по-пълно осигуряване на информационните потребности на управлението.

Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:


 • Извършване на оперативна работа с компютърни системи и приложни програми за текстообработка, таблични изчисления, база от данни, счетоводни операции и др.;

 • Познаване на новите информационни технологии за комуникации и използване ресурсите на Интернет за подобряване качеството на извършваните услуги;

 • Проектиране и реализиране на приложни компютърни програми в областта на икономиката;

 • Ефективно ползване на съвременните персонални компютри и програмни продукти.


Показатели:


 • Дневна форма на обучение;

 • Срок на обучение - 5 години;

 • Образование – Средно;

 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен с професия „ Икономист-информатик” след завършен XII клас;

 • Чужди езици – немски и английски / английски и немски.


Реализация:


 • Оператор въвеждане на данни;

 • Банков служител въвеждане на данни.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню