Митническа и данъчна администрация - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Митническа и данъчна администрация

Обучение > Специалности

Възможности:

Обучаемият получава специализирана подготовка в областта на публичните и корпоративните финанси, външно-търговските отношения, данъчната и митническата администрация, която дава възможност за реализация в сферата на митническите агенции и данъчната администрация.


Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:


 • Придобиване на бизнес–умения и социална компетентност;

 • Работа със съвременна офис–техника и ефективно ползване на компютри и програмни продукти;

 • Успешно прилагане на познанията по бизнес-чужд език, международно търговско право и международни плащания в митническата дейност;

 • Осчетоводяване на стопанските операции в митницата чрез използване на програмни продукти.


Показатели:


 • Дневна форма на обучение;

 • Срок на обучение - 5 години;

 • Образование – Средно;

 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Данъчен и митнически посредник” след завършен ХІІ клас;

 • Чужди езици – немски и английски / английски и немски.


Реализация:

 • Инспектор митнически документи;

 • Митнически инспектор;

 • Митнически сътрудник;

 • Финансов ревизор;

 • Данъчен инспектор.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню