Застрахователно и осигурително дело - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Застрахователно и осигурително дело

Обучение > Специалности

Възможности:

Обучаемият получава специализирана подготовка в областта на финансите, социалния и застрахователния мениджмънт, която дава възможност за реализация в сферата на застрахователно и социално дело.

Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:


 • Придобиване на бизнес-умения и социална компетентност;

 • Вземане на управленски решения на ниво малка фирма;

 • Прилагане на съвременни компютърни офис-системи в областта на икономиката;

 • Ползване на чужд език в бъдещите си бизнес-контакти.


Показатели:


 • Дневна форма на обучение;

 • Срок на обучение - 5 години;

 • Образование - Средно;

 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен „Финансист” след завършен XII клас;

 • Чужди езици – немски и английски / английски и немски.


Реализация:


 • Застрахователен агент;

 • Застрахователен брокер;

 • Главен специалист застрахователна дейност;

 • Регионален застрахователен представител.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню