Банково дело - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Банково дело

Обучение > Специалности

Възможности:

Обучаемият получава специализирана подготовка в областта на финансите, парите и банковия мениджмънт, която дава възможност за реализация в сферата на банковото дело.

Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:

 • Придобиване на бизнес-умения и социална компетентност;

 • Вземане на управленски решения на ниво малка фирма;

 • Прилагане на съвременни компютърни офис-системи в областта на икономиката;

 • Ползване ефективно програмни продукти в счетоводството на предприятието;

 • Ползване на чужд език в бъдещите си бизнес-контакти.


Показатели:

 • Дневна форма на обучение;

 • Срок на обучение - 5 години;

 • Образование - Средно;

 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен – "Финансист” след завършен ХІІ клас;

 • Изучаване на два чужди езика.


Реализация:

 • Главен касиер;

 • Икономист банково дело.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню