НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Ученици

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА – по образец от училището
Записването на учениците в училището се извършва в присъствието на родител или настойник (определен с нотариално заверено пълномощно).
Длъжностното лице, което приема заявлението сравнява данните на родителя или настойника с данните от личната му карта.

2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЧЛ. 130,  АЛ. 1 ОТ ЗПУО


3. ОРИГИНАЛ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО,
издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

4. ИМЕННИК –
по образец от училището


5. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ – по образец от училищетоДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕТО:

1. ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА – от медицинския кабинет на училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас


Забележка: Допълнителните документи кандидатът може да представи  в  удобно за него време! 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню