ТВОЯТ ЧАС->Литературнотворческа работилница-Тематична подобласт: Хуманитарни познания - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ТВОЯТ ЧАС->Литературнотворческа работилница-Тематична подобласт: Хуманитарни познания

Галерия > 2016/2017 учебна година > Клубове-2016Ц
ели: създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и възможностите за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка чрез:

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;

  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;

  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;

  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.


Дейности за постигане на целите:

  • дейности за преодоляване на обучителни затруднения;

  • дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците;

  • участие в междуучилищни дейности;

  • работа с родители и настойници и организиране и провеждане на публични изяви на учениците.
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню