ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:


ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШИЯ САЙТ
Търговска гимназия
„Княз Симеон Търновски" - Стара ЗагораОт 1921 година най-старото професионално учебно заведение на територията на региона изгражда икономическия му облик, а от неговите класни стаи са излезли хиляди професионалисти, намерили житейската си реализация. Сред тях са известни банкери, водещи счетоводители, видни финансисти, талантливи мениджъри.

Образователно-възпитателните дейности се осъществяват в близко сътрудничество със звена на финансово-счетоводната практика, научни и културни институти, културно
-информационните центрове на европейските страни. С тяхна помощ се осъвременява и модернизира учебно-материалната база.

Успешно се реализира мащабен образователен проект с Република Австрия по специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт.
Участието на Търговска гимназия по проекта за "Усъвършенстване на Професионалното образование" по Програма ФАР допринесе за подобряване на материалната база и повишаване качеството на преподаването.ПРЕДСТОЯЩИ  КОНКУРСИ и СЪСТЕЗАНИЯ, ОБЯВИ

Топлинни острови-градове градини>

Национален конкурс С добро по ВЕЛИКДЕН>

Фестивал АРЛЕКИН 2019>

Онлайн конкурс: „Имам бизнес идея!“>

Летни и зимни школи>

Онлайн състезание „Социални иновации“>

Майска сесия ДЗИ>

График ДЗИ>

КОНКУРС ЗА ЖУРНАЛИСТИКА>

„Аз мога 一 тук и сега”>

„Счетоводство“ с преподаване на английски език>


Акредитация от световната професионална организация CIMA>

Акредитация от световната професионална организация ACCA>

Млад икономист 2019>


Въпросник към програма "ЕРАЗЪМ+">

Покана СМБ>

1000 причини да се гордеем, че сме българи>

Безопасен интернет>

АРЛЕКИН 2019>

Най-големия урок в света 2019>

Награди на фондация "Енчо Кирязов" >

Заповед ЗМФ-1472/29.11.2018>

График Олимпиади>

Ателие испански опит за дуално обучение... >

Писмо МОН. Относно: Дейността на настоятелствата>


Практически препоръки по пътна безопасност >

Безопасна работа в интернет >

Анкетна карта за випуск-2016 >

Превенция против агресията>

Национален календар за изяви по интереси >

Правописен Онлайн речник >


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню