ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:


ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШИЯ САЙТ
Търговска гимназия
„Княз Симеон Търновски" - Стара ЗагораОт 1921 година най-старото професионално учебно заведение на територията на региона изгражда икономическия му облик, а от неговите класни стаи са излезли хиляди професионалисти, намерили житейската си реализация. Сред тях са известни банкери, водещи счетоводители, видни финансисти, талантливи мениджъри.

Образователно-възпитателните дейности се осъществяват в близко сътрудничество със звена на финансово-счетоводната практика, научни и културни институти, културно
-информационните центрове на европейските страни. С тяхна помощ се осъвременява и модернизира учебно-материалната база.

Успешно се реализира мащабен образователен проект с Република Австрия по специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт.
Участието на Търговска гимназия по проекта за "Усъвършенстване на Професионалното образование" по Програма ФАР допринесе за подобряване на материалната база и повишаване качеството на преподаването.ПРЕДСТОЯЩИ  КОНКУРСИ и СЪСТЕЗАНИЯ, ОБЯВИ

Тържествено връчване на дипломите>

Прием 2018/2019 >

Концерт на Агенция по заетостта >

Промени програма 11-15 юни НВО>

Анкета за учениците ТВОЯТ ЧАС>

Анкета за родителите ТВОЯТ ЧАС>

По стъпките на четата на Таньо Войвода>

НМКП "Веселин Ханчев" 2018 >

Платено обучение БЕРЛИН >

Национален литературен конкурс >

Конкурс за най-оригинален абитуриент >

Глобални библиотеки-България>

Ученически институт на БАН >

ДЗИ-за зрелостници >


Конкурс "Свободата на личността-право и морал" >


Олимпиади 2017-18 >

Екологичен календар 2017-2018 >

Конкурс стипендии "Фулбрайт" >

Свободно място VIII клас >

Ателие испански опит за дуално обучение... >

Национален конкурс "Посланици на здравето" >

Писмо МОН. Относно: Дейността на настоятелствата>


Практически препоръки по пътна безопасност >

НТС награди 2017>

Безопасна работа в интернет >

Безплатна очна профилактика >

Анкетна карта за випуск-2016 >

Превенция против агресията>

Държавен план-прием 2017-2018 година >

Национален календар за изяви по интереси >


Правописен Онлайн речник >


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню