Изпращане на випуск 2014 - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Изпращане на випуск 2014

Галерия > 2013/2014 учебна година

На 16 май 2014г. завършващите XII клас на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” бяха особено оживени. И имаше защо – предстоеше им тържествено изпращане и сбогуване с училището, в което са се обучавали пет години.
На сцената в Синдикалния дом, празнично украсена, една след друга дефилираха петте паралелки, представяйки живота си, надеждите, очакванията и намеренията си след излизане от училище. Презентациите дадоха представа за познатите лица, цялостния облик на класовете и отношението им към любимите класни ръководители.
След тържественото слово на Директора на Т
ърговска гимназия – г-жа Снежана Танева, прозвучаха поздрави за абитуриентите и учителския колектив от млади надежди във вокалното изкуство. Прочувствено въздействаха речите на завършващите, чрез които те се сбогуваха с училището, дало им отправна точка към професионално и кариерно развитие.
Тържественият ритуал на предаване на знамето на следващото поколение обучаващи оформи завършекът на една незабравима, изпълнена с вълнения, вечер.

Приветствие на Випуск 2014 към Търговска гимназия

Приветствие на Директора г-жа Снежана Танева
към Випуск 2014

Абитуриентско творчество

Награди

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню