Срочен съвет - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Срочен съвет

Галерия > 2016/2017 учебна година

В творческа атмосфера и активност на 24.02.2017 г. се проведе отчетният срочен съвет на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски".  В подробния доклад бяха изтъкнати постиженията на училището през първия учебен срок на учебната 2016/2017 година и беше направен задълбочен анализ на постигнатото. Предложени бяха мерки за постигане на още по-високи нива на учебно-възпитателната работа. Председателите на методическите обединения запознаха присъстващите със своите отчети. В конструктивен дух бяха и изказванията на учителите. Съветът приключи с пожелания за по-високи успехи  през втория срок.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню