ТВОЯТ ЧАС->Дейност за преодоляване на пропуски в обучението по Немски език-Тематична подобласт: Немски език - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ТВОЯТ ЧАС->Дейност за преодоляване на пропуски в обучението по Немски език-Тематична подобласт: Немски език

Галерия > 2016/2017 учебна година > Клубове-2016Цели: създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения чрез:   

  • развитие  на основните умения по немски език: слушане, четене, писане и говорене;

  • преодоляване на обучителните затруднения по немски език;

  • повишаване на образователните постижения  по немски език.

Дейности за постигане на целите:

  • дейности за преодоляване на обучителните затруднения:

-упражняване на основните езикови норми и правила;
-
работа с текстове за слушане и четене с разбиране;
-
създаване на собствен текст.

  • екипна работа с родители и настойници:

-анкетиране и консултации;
-
родителски срещи.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню