ТВОЯТ ЧАС->Дейност за преодоляване на пропуски в обучението по БЕЛ-Тематична подобласт: БЕЛ - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ТВОЯТ ЧАС->Дейност за преодоляване на пропуски в обучението по БЕЛ-Тематична подобласт: БЕЛ

Галерия > 2016/2017 учебна година > Клубове-2016Цели: създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и възможностите за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка чрез:

  • развитие на уменията за учене, на литературните и езиковите компетентности;

  • преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература;

  • повишаване на образователните постижения по български език и литература.


Дейности за постигане на целите:
• дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

- работа върху книжовните норми на българския език;
- развиване на умения за създаване на аргументативен текст;
- изграждане на навици за интерпретация на художествен текст.

•  екипна работа с родители и настойници:

- анкетиране и консултации;
- родителски срещи. 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню