УСПЕХ->Клуб "България през обектива" - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УСПЕХ->Клуб "България през обектива"

Галерия > 2013/2014 учебна година > Клубове

ЦЕЛИ:

  • Да се развие патриотичното и екологично възпитание на младите хора чрез проучване и преоткриване на красиви и екзотични природни дадености,

  • Културно-исторически, архитектурни и стопански забележителности на родния край и Родината.

  • Чрез обогатяване на своята обща географска култура и усъвършенстване на своите фотографски умения, учениците да развият в себе си усет за красивото и интересното в природата, културата, икономиката и човешките взаимоотношения.

  • Да изградят в себе си ценностна система в духа на европейските и общочовешките ценности.

  • Да развият в себе си наблюдателност, умения да откриват проблемите, да формират лично аргументирано мнение и да го отстояват в дискусия.

  • Да развият и  усъвършенстват уменията си да изработват презентации, фотоизложби, рисунки, есета, макети, хербарии, минероложки сбирки и др.

  • Да развият уменията си да прогнозират.

  • Да  формират  активна  гражданска  позиция.  


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню