III място на Национално състезание „Най-добра бизнес идея“ 2017 - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

III място на Национално състезание „Най-добра бизнес идея“ 2017

Галерия > 2016/2017 учебна година

  В рамките на IX- тата Панорама на професионалното образование, МОН  организира Национално състезание „Най-добра бизнес идея“, което се проведе на 21.04.2017 г. в гр. Пловдив. Целта на състезанието е да засили мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебното съдържание; предоставяне на възможност за творческа изява в областта на предприемачеството; стимулиране на иновативността, креативността и екипната работа на учениците и насърчаване развитието на предприемаческа култура и предприемаческо мислене и поведение.
  Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ гр. Стара Загора  представи  ученичката от XI-б клас, специалност „Банково дело“- Ивета Серьожева Христова. В състезанието  участваха общо 66 ученика, от които до Национален кръг бяха допуснати 24. Със своята бизнес идея - уред, който разгражда отпадъците в тор, Ивета Серьожева Христова се класира на второ място от общо 24.
Националният кръг се проведе като 24-те участници, на случаен принцип, бяха разпределени в шест екипа с по четирима участници. Темата на казуса, по който работиха, беше „Здрав дух в здраво тяло“ – бизнес за задоволяване на нуждите на хората от спортуване. Отборите разполагаха с 4 часа, за да разработят бизнес идеята си и да я презентират пред останалите. Екипът на Ивета Серьожева Христова се представи отлично и се класира на трето място с идеята си за създаване на мобилно приложение „Спортувай и опознай“!
  Освен медал, купа, грамота и предметни награди ученичката получи и сертификат, с който може да кандидатства в УНСС гр. София в специалност „Предприемачество“ с оценка от конкурсен изпит Отличен 6.00. С участието си в Националното състезание  „Най-добра бизнес идея” Ивета  представи достойно Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ и защити водещата  позиция на гимназията в обучението по предприемачество.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню