Годишен съвет 2016 - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Годишен съвет 2016

Галерия > 2015/2016 учебна година

В творческа атмосфера и активност на 15.07.2016 г. се проведе отчетният годишен съвет на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски".  В подробния доклад бяха изтъкнати постиженията на училището през учебната 2015/2016 година и беше направен задълбочен анализ на постигнатото. Предложени бяха мерки за постигане на още по-високи нива на учебно-възпитателната работа. Председателите на методическите обединения запознаха присъстващите със своите отчети. В конструктивен дух бяха и изказванията на учителите. Почетни грамоти и  плакети бяха връчени от Директора - г-жа Танева на учители, които се оттеглят в заслужен отдих поради пенсиониране и за дългогодишния им цялостен принос към гимназията. Съветът приключи с пожелания за весела ваканция и ползотворна почивка от страна на ръководството на гимназията.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню