Годишен педагогически съвет 2013/14 - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Годишен педагогически съвет 2013/14

Галерия > 2013/2014 учебна година

В творческа атмосфера и активност на 15.07.2014г. се проведе отчетният годишен съвет на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски". В подробния доклад бяха изтъкнати постиженията на училището през учебната 2013/2014 година и беше направен задълбочен анализ на постигнатото. Предложени бяха мерки за постигане на още по-високи нива на учебно-възпитателната работа. Председателите на методическите обединения запознаха присъстващите със своите отчети. В конструктивен дух бяха и изказванията на учителите. Съветът приключи с пожелания за весела ваканция и ползотворна почивка от страна на ръководството на гимназията.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню